16th March, 2020

NGF anbefaler alle klubber å stoppe all idrettslig aktivitet

Utdanning
image

Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars.

 

Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Se også pressemeldinger/informasjon fra Norges Idrettsforbund:

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virking (12.03.20).

©PGA OF NORWAY 2020

Created with Raphaël 2.1.2