Organisasjon


PGA OF NORWAY BLE STARTET OPP I 2003 OG HAR ca 150 MEDLEMMER I DAG.

PGA of Norway's hovedmål:

 • Arbeide for medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsspørsmål.
 • Utvikle medlemmenes yrkesstatus i klubbene.
 • Skape forutsetninger for medlemmene til å konkurrere nasjonalt og internasjonalt.
 • Profilere organisasjonen og dens medlemmer.
 • Skape forutsetninger for kontakt medlemmene i mellom.
 • Fremme interessen for golfsporten.
 • Arbeide for å opprettholde golfens tradisjoner og kultur i forståelse med norsk idretts lover og regler.
 • Utvikle og forsterke foreningens internasjonale samarbeid i Europa, med hovedvekt på utdanning- medlemsservice- og turneringspørsmål.

STYRET

Styret er valgt av årsmøtet i PGA of Norway.
Styret 2021 består av følgende personer:

Trond Baardseng

President

CHRISTIAN BERG

Visepresident

MIKKEL HAUG

Styremedlem

Marie Høgmoen

Styremedlem

JOHAN ELGBORN

Styremedlem

KNUT SCHIAGER

Styremedlem

Medlemskap


MEDLEMSKAP I PGA OF NORWAY BEVILGES AV STYRET, ELLER AV DEN STYRET HAR GITT MANDAT TIL Å BEVILGE MEDLSMSKAP.

  SØKNAD OM MEDLEMSKAP SKAL SKJE SKRIFTLIG.
 • Søknad om medlemskap skal skje skriftlig på et skjema fra PGA of Norway.
 • Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknaden.

Styret, eller den som er tildelt mandat til det, beslutter om en søknad om medlemskap skal innvilges eller avslås. Beslutningen skal meddeles søkeren skriftlig. Dersom søknaden innvilges skal søkeren samtidig informeres om de rettigheter og plikter medlemskapet innebærer. Avslås søknaden skal meddelelsen om dette også inneholde en skriftlig begrunnelse. Etter forslag fra styret, kan årsmøtet utnevne en person til æresmedlem. Bare fysiske personer kan være medlemmer av PGA of Norway. Medlemskap i PGA of Norway deles inn i følgende kategorier:

 • Advanced Club Professional
 • Club Professional
 • Trainee
 • Tournament player T1
 • Tournament player T2
 • Tournament player T3


For søknadsskjema og andre opplysninger kontakt: trond.baardseng@pganorway.no


Design og Logo Manual


RETTIGHETER TIL PGA OF NORWAY SIN LOGO

Medlemmene har begrenset rett til bruk av PGA of Norway-logoen. Det er grunnleggende at PGA of Norway-logoen til det enkelte medlem kun skal brukes til å støtte sin egen virksomhet, og for å demonstrere yrket. Det er medlemmets egen logo som skal være fremtredende i forhold til PGA of Norway-logoen på markedsmateriell o.l.For mer informasjon se vår profil manual.

Kontakt trond.baardseng@pganorway.no for PGA logo

Utvalgte lenker


UTVALGTE GODE LINKER TIL NORSKE OG UTENLANDSKE INSTUTISJONER:


Vedtekter


Vedtektene til PGA of Norway består av en Hoveddel og et bilag A.


Hoveddel: Last ned

Bilag A: Last ned

Medlemmer

Kristian Bærheim

Sandnes Golfklubb

Head Pro

Kristian Mørk Harstad

Gamle Fredrikstad Golfklubb

Spiller

Kristoffer Lie

Hafjell Golfklubb

Greenkeeper

Lars Herman Ørbeck

Mjøsen Golfklubb

Trainee

Lasse Gerhardsen

Drøbak Golfklubb

Spiller

Madelene Stavnar

Vestfold Golfklubb

Spiller

Magnea Helga Guðmundsdóttir

Oslo Golfklubb

Trainee

Marc Wyn Rogers

Meland Golfklubb

Head Pro

Marie Høgmoen

Drøbak Golfklubb

Golf leverandor

Marius Bjone

Grønmo Golfklubb

Sportsjef

Marius Dahlen

Borre Golfklubb

Golf leverandor

Marius Rosvold Andersen

Kristiansand Golfklubb

Head Pro

Æresmedlemmer


Trond Baardseng

Elverum Golfklubb

Pga Of Norway

Henrik Bjørnstad

Miklagard Golf

Utenfor golfen

Suzann Pettersen

Oslo Golfklubb

Spiller

Stephen Newey

Oslo Golfklubb

Head Pro

©PGA OF NORWAY 2021

Created with Raphaël 2.1.2