Høgskolen i Innlandet, Norges Golfforbund og PGA of Norway tilbyr golftrenerutdanning.


Er du en av de som kunne tenke seg å ta en trenerutdanning i golf som gir en bachelorgrad i idrett med spesialisering i trenerrollen og mulighet til PGA Club Professional-tittel ved fullført og bestått trenerløype (1-3 med PGA-tillegg). Med den utdanningen kan du bli en del av det miljøet som skal utvikle fremtidens golfidrett i Norge og Skandinavia?

Er du en som har tenkt å søke bachelorstudiet, ta kontakt snarest! VIKTIG: Da golfoppstart er noe tidligere enn ordinær studiestart!

Kontaktperson: Sivert Sende Skotvold, Programsjef for golftrenerutdanningen på Høgskolen i Innlandet. Sivertsende.skotvold@golfforbundet.no eller mobil: 45689926.

OM UTDANNINGEN

Norges Golfforbund og PGA of Norway tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Innlandet en golftrenerutdanning. Høsten 2013 startet det første kullet av den treårige bachelorutdanningen som skal skape en ny generasjon golftrenere med solide akademiske og praktiske røtter i tillegg til å utvikle studenten som menneske, golfspiller, trener og leder.

Utdannelsen baserer seg på Høgskolen i Innlandets Bachelorprogram i idrett/spesialisering i trenerrollen med golf som fordypningsidrett, samt trenerløypa 1-3 med PGA-tillegg.Bachelorstudiets omfang er 180 studiepoeng fordelt over tre år, hvilket samsvarer med et fulltidsstudium. Studiet kvalifiserer til lån og stipender fra Statens Lånekasse.

Parallelt med bachelorstudiet må trenerløypa 1-3 og PGA-tillegg gjennomføres samlingsbasert og bestås for godkjent PGA Club Professional-tittel. Kostnader for trenerløypa 1-3+PGA-tillegg må påregnes (anbefaler å kontakt med egen klubb for praksisavtale og dekning av kursavgift/tilleggskostnader).
NGF/PGA bistår med oppfølging og praksis gjennom studieperioden.

Hvilke jobber kan du se for deg?

Per dags dato har samtlige studenter gått ut i jobb.

Studenter har fått følgende jobber:

 • Golftrener i norske klubber
 • Golftrener i utlandet
 • Golftrener på toppidrettsgymnas
 • Sportslig leder
 • Daglig leder
 • Forbundsansatt
 • Selger/utstyrsleverandør
 • Custum fitting – Demoansvarlig
 • Masterstudenter
 • Reiseselskap - Golfreiser

ER FORSKNING DITT NESTE SKRITT?

Din bachelor i idrett kan også være første skritt på veien mot en forskerkarriere innenfor idrettens ulike områder.


Videreutdanning


Mentorprogrammet - Trenerens Trener

Etablering av gode trenerteam i klubb
  Mentorprogrammet er dessverre fullt!

Bakgrunn:
For at norsk golf skal vokse i bredde og topp, kreves at spillere på alle nivåer blir ivaretatt og utviklet lokalt i klubbene gjennom et godt miljø og kompetent trenerteam. Derfor har Norges Golfforbund og PGA of Norway de siste 5-7 årene vært gjennom et stort utviklingsarbeid innenfor trenerutvikling. Den nye utdanningen er blitt gitt topp karakter av både Norges Idrettsforbund og paralympiske komité og PGA of Europe.

Styrende for arbeidet med trenerutvikling er sportslig plan for golfnorge. Planen beskriver målbildet av et velfungerende trenerapparat sammensatt av både profesjonelle og frivillige trenere. Her er rollen til klubbens hovedtrener å ivareta og utvikle spillere men også fungere som mentor og coach for hele trenerteamet i rollen som en «trenerens trener».

I tillegg til utviklingsarbeidet lokalt i klubbene har også golfnorge sett fra et nasjonalt perspektiv behov av rutinerte, etablerte PGA-proer som kurslærere/mentorer i den nye trenerutdanningen og andre nasjonale prosjekter. Med mål om ha bygget opp kompetente mentorer lokalt og nasjonalt er mentorprogrammet «trenerens trener» bygget opp og rullet ut i golfnorge de kommende år.

Hovedmål:
 • I løpet av utviklingsprogrammets varighet etablert minimum 15 velfungerende trenerteam i golfnorge. Miljøer der profesjonell og frivillig trener jobber godt sammen.
Delmål:
 • I løpet av utviklingsprogrammets varighet ha bygget opp minimum 15 norske PGA proer som mentorer for utdanningsinnsatser og mentorering på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Målgruppe:
 • PGA Club Professionals i PGA of Norway i funksjon av å være hovedtrener i klubb som har glød til å utvikle seg i rollen som hovedtrener, leder og mentor og som har lyst til å være en spydspiss innenfor idrettslig utvikling i norsk golf i fremtiden.
Opptakskrav:
 • PGA Pro Professional og medlem av PGA of Norway.
 • En klubb som støtter opp om at hovedtreneren har eller jobber mot å bli en mentor og en «trenerens trener» og organiserer seg deretter.
 • En klubb som i dag har eller har et sterkt ønske om å ha frivillige trenerresurser (T1/T2).
Læringsutbytter:
 • Deltakeren har etter programmet kunnskaper og ferdigheter til å fungere som kurslærer for utdanning og veiledning av andre trenere i NGFs og PGAs utdanningssystem. Fra Trener 1 til Trener 3 og at som mentor lede idrettslig utvikling i golfklubb.
Kursemner:
 • Trenerrollen - ca 30% av innehold
 • Lederrollen - ca 70% av innehold

Vurderingsformer og eksamener:
 • Minimum 80% deltakelse i hver samling.
 • Bestått kunnskapsprøve på steg 1-3.
 • Bestått kompetanseprøve på steg 1-3.
 • Fullført prosjektrapport og fremleggelse av presentasjon for golfnorge.

Sertifisering, videre utvikling og kobling mot det akademiske systemet:
 • Fullført program gir sertifisering som PGA Professional Advanced og regnes som en STU (spesial trener utdanning) i PGAs utdanningssystem.
 • Fullført program har ivaretatt den golfspesifikke delen i den nye trenerutdanningen. Dersom deltakeren ønsker, kan han/hun komplettere mentors-programmet golfspesifikke innhold med syntesefag på Trener 2 og 3 og dermed ha påbegynt sin akademiske utdanning ved Høgskolen i Innlandet.
 • En deltaker som blitt sertifisert som PGA Professional Tutor kommer til å inngå i et nasjonalt team som mottar kontinuerlig kompetanseutvikling de kommende årene.   

Forutsetninger:
Mentorprogrammet «Trenerens Trener» er en støttefunksjon for norsk golf, klubbens og hovedtrenerens utvikling. Ikke et mål i seg selv. Programmet bygger på at deltakeren skal drive et utviklingsprosjekt som har forankring i klubbens styre for at på så vis både oppnå egenutvikling samtidig at klubben og norsk golf utvikler seg. 

Undervisningsform:
NGFs og PGAs erfaring er at mennesker utvikler seg som mest når de jobber med virkelighetsnære «caser». Derfor er aksjonslæring vårt pedagogiske utgangspunkt. I tillegg foregår mye av forberedelser innfor en samling i såkalt «flipped classroom» (Snudd klasserom). På denne måten forbereder seg deltakeren på de deler som kunne vært kalt «forelesning» heller gjennom å se presentasjoner hjemme fra pc. På så måte brukes tiden på plass med kurslærere til å praktisere hva som blitt gjennomgått på film. Hver deltaker kommer også i tillegg til å utarbeide og følge en plan for klubbens utvikling også til å utarbeide og følge en individuell utviklingsplan sammen med tildelt personlig mentor/sparringpartner gjennom hele programmet.

Pris:
9000NOK/år (totalt 18.000NOK). I kursavgiften inngår hotell med frokost i ukes-samlingen i Spania (uke 4). Fly, transfer og mat dekkes av deltakeren. Det samme gjelder kostnader i forbindelse med idrettskonferansen/tingets fagdag. Kursavgift faktureres 1 gang/per år. NGF og PGA ser også dette være i klubbens interesse og oppfordrer til å støtte hovedtreneren til å delta da dette minst like mye er et program som skal komme klubben til gode som den enkelte deltaker.

Antall plasser:
Totalt 25st og det er først til mølla prinsippet som gjelder.

Spørsmål om programmet:
Rettes fortrinnsvis til Anders Thelberg, trenerutviklingsansvarlig i NGF og PGA på telefon 913 25 135 eller på epost anders.thelberg@golfforbundet.no

©PGA OF NORWAY 2021

Created with Raphaël 2.1.2