Om PGA of Norway

PGA of Norway, en interesse- og serviceorganisasjon

PGA skal ivareta sine medlemmers interesse og utvikle golfen som idrett. Utdannelse, turnering og medlemsservice er og har vært PGAs 3 viktigste områder.

I vedtektenes paragraf 2 er våre hovedmål definert.

PGA of Norway har som hovedmål

  • utdanne og opprettholde en høyt kvalifisert medlemsgruppe av instruktører og turneringsspillere,
  • arbeide for medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsspørsmål,
  • utvikle medlemmenes yrkesstatus i klubbene,
  • skape forutsetninger for medlemmene til å konkurrere nasjonalt og internasjonalt,
  • profilere organisasjonen og dens medlemmer,
  • skape forutsetninger for kontakt medlemmene i mellom,
  • fremme interessen for golfsporten,
  • arbeide for å opprettholde golfens tradisjoner og kultur i forståelse med norsk idretts lover og regler,
  • utvikle og forsterke foreningens internasjonale samarbeid i Europa, med hovedvekt på utdanning, medlemsservice og turneringsspørsmål.

Gjennom vårt arbeid for de profesjonelles utvikling bedrer vi kvaliteten, opprettholder kulturen og øker tilgjengeligheten for ambisiøse amatører. For oss i PGA er golf både passion og yrke.

Økt tilgjengelighet

Golf er unik – den omfatter profesjonelle, amatører elite og breddeidretten. Kvinner og menn, gamle og unge. Vår idrett er i dag meget populær og har en forholdsvis bred forankring det norske samfunnet. Dette har ikke kommet av seg selv. Det ligger et langsiktig og klokt arbeide blant mange som har bidratt til dette. Gjennom utdanning av trenere har PGA tatt sin del i dette arbeidet. NGF på sin side har arbeidet målbevisst for å gjøre golf til en akseptert idrett for de fleste. Gjennom PGAs og NGFs samarbeide har PGA medlemmer og PGA sentralt ut i fra våre ressurser sterkt bidratt i dette arbeidet.

Med ca 100.000 golfspillere i 180 medlemsklubber er Golf i dag en stor industri som sysselsetter mange personer og omsetter for millioner av kroner pr år i Norge. PGA of Norway har ca 150 medlemmer som alle har satset på golf som yrke. Av disse er det knapt 50 turnering spillere som ikke alle kan livnære seg av sin idrett men PGAs trenere har et godt yrke med en av Europas beste trenerutdanninger innenfor golf. Som utdannet PGA medlem finnes alle forutsetninger for en stimulerende jobb der hvor en kan bidra positivt i en klubb og for spillere på alle nivåer.

Vi arbeider for de profesjonelle trenere og spillere.

Selv om du har passion i yrket behøver du trygge arbeidsforhold og en lønn å leve av. Som spiller trenger du gode turneringstilbud.

Utdanning og og trygge arbeidsforhold er de 2 viktigste områdene for en Club professional men turneringstilbudet er viktigst for en spiller. Gjennom vårt gode samarbeid med NGF arbeider PGA målrettet for dette.

Vårt viktigste bidrag som organisasjon er å forstå og følge med i markedet for å se hvordan proens rolle i fremtiden kommer til å se ut.

PGA som varemerke

PGA har et meget sterkt varemerke der hver enkelt medlems eget varemerke (for vi har alle vårt ”eget varemerke” dvs. hvordan vi blir oppfattet og ser på oss som individer) også har en veldig stor innvirkning. Når et medlem anvender seg av varemerket PGA signaliserer det en tilhørighet, status og kvalitet. Dette hjelper deg som medlem å få en sterk posisjon i din yrkesrolle.

Pro-yrket i dag og i morgen har en meget høy status og er stimulerende jobb oftest i et godt og trivelig miljø.

PGA og PGA-medlemmer har mange å takke for at det er slik. Alle personer som har engasjert seg for arbeid i PGA har samtidig bidratt til denne posisjonen.

©PGA OF NORWAY 2024

Created with Raphaël 2.1.2